Home

 

Z koncertu SBB w Gdyńskim Klubie „Ucho” marzec 2007

Skrzek

 

Apostolis

 

Wertico

 

 

Imprezy kulturalne

 

 

 

 

 

 

Gdzieś daleko w otchłani pod niebem życia sens

Staniemy wśród gniazda ludzkich pragnień

Zaufani szczerością sumienia....

Muzykujemy muzykujemy Music is my life...

[J Skrzek]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieczór Skandynawski w Klubie Pokład